Direct naar de content
Dit artikel wordt u aangeboden door ABN AMRO
De redactie van Het Financieele Dagblad draagt voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid.

7 misverstanden over vermogensbeheer

Wanneer u uw vermogen laat beheren door experts dan spreken we van vermogensbeheer. Daarover zijn nogal wat misverstanden, zo zeggen Mark Jelten en Sandy Blaauboer van ABN AMRO. ‘Wij willen tevreden klanten en daarom vinden wij het belangrijk dat de klant de juiste verwachtingen heeft.’ Kom erachter of vermogensbeheer wel of niet geschikt is voor u.

Vermogensbeheerder Mark Jelten en Sandy Blaauboer, directeur Investments bij ABN AMRO.

Vermogensbeheerder Mark Jelten en Sandy Blaauboer, directeur Investments, merken elke dag weer dat er vooroordelen zijn over vermogensbeheer. En dat vinden ze jammer. Want vermogensbeheer blijkt voor veel mensen niet alleen financieel haalbaar, maar ook een mogelijkheid om de impact van inflatie te beperken. Aan de andere kant: beleggen in deze onzekere tijden? Oorlogen, energiecrisis, klimaat: beurskoersen gaan op en neer, de financiële wereld is al een geruime tijd onrustig. Wat doe je met je geld, wat is verstandig? ‘Vermogensbeheer is interessant voor mensen die spaargeld hebben dat ze niet op korte termijn ergens voor nodig hebben en niet de kennis en tijd hebben om zelf te beleggen’, zegt Jelten. ‘Dat geldt ook voor mensen die nu zelf beleggen, maar het toch liever willen overlaten aan professionals. Maar het is minder interessant voor mensen die liever zelf beslissen over elke individuele aankoop in hun portefeuille.’ Samen met Blaauboer bespreekt Jelten een aantal misverstanden over vermogensbeheer. 

Misverstand 1: ‘Bij vermogensbeheer heb ik zelf geen invloed’ 

Bij vermogensbeheer laat u uw belegbaar vermogen beleggen door beleggingsexperts. Natuurlijk kunt u daarnaast nog een deel van uw totaalvermogen sparen en/of een deel zelf beleggen. Blaauboer: ‘Voor veel mensen is het grootste voordeel dat zij niet zelf hoeven te beleggen. Je laat het over aan experts. Daarbij geef je de regie bewust deels uit handen. Maar ik zeg “deels”, omdat vermogensbeheerders altijd beleggen op basis van de wensen en doelen van de klant. En daar heeft u als klant wel degelijk veel invloed op. Het risicoprofiel is altijd gebaseerd op uw persoonlijke situatie en voorkeur en het mandaat is vooral uw eigen keuze.’  

Misverstand 2: ‘Alleen voor extreem vermogende klanten’ 

Een ander vooroordeel is dat vermogensbeheer alleen voor mensen met extreem veel vermogen is. Jelten en Blaauboer snappen dat wel. ‘Vermogensbeheer was oorspronkelijk een dienst voor vermogende klanten. Maar tegenwoordig biedt vrijwel elke bank vermogensbeheer aan voor een grotere groep klanten. Wel is het zo dat veel banken de grens voor particuliere klanten de afgelopen jaren sterk hebben verhoogd. ABN AMRO niet, wij hebben de grens juist verlaagd van 100.000 euro naar 50.000 euro om vermogensbeheer voor een grotere groep klanten toegankelijk te maken, zodat ook deze klanten de keuze hebben om te sparen of te beleggen of een mix daarvan.’ 

Misverstand 3: ‘Vermogensbeheer is duur’ 

Er wordt vaak gedacht dat vermogensbeheer duur is. Het is immers een dienst waarvoor de bank een vergoeding rekent en als je het zelf doet, kost het mogelijk minder. Jelten: ‘Uiteraard vraagt de bank een vergoeding voor deze dienstverlening waarbij de klant geheel ontzorgd wordt. Maar als klant moet je niet alleen kijken naar de directe kosten, ook naar de indirecte kosten. Beleggingsfondsen brengen namelijk kosten ten laste van hun fonds en dus ook van elke klant die erin belegt. Wij maken deze indirecte kosten transparant, zodat de klant goed weet wat de totale kosten zijn. De klant weet dan wat hij aan de bank betaalt en wat hij indirect betaalt aan de beleggingsfondsen die wij in de portefeuille opnemen. Als je zelf belegt in beleggingsfondsen, zijn die indirecte kosten vaak niet helder – de meeste mensen zijn zich hiervan onvoldoende bewust. Bovendien profiteert de klant in vermogensbeheer van schaalvoordelen, waardoor de indirecte kosten lager kunnen zijn dan wanneer deze klant zelf in bepaalde beleggingsfondsen zou beleggen. Doordat we als ABN AMRO een groot vermogen beheren kunnen we lagere indirecte kosten afdwingen bij de externe beleggingsfondsen die we opnemen in onze portefeuilles. Dat voordeel is voor de klant. Daar komt bij dat we binnen vermogensbeheer toegang hebben tot beleggingsfondsen waar een zelfbeleggende klant geen toegang toe heeft.’ 

Misverstand 4: ‘De risico’s van beleggen zijn zowel op korte als op lange termijn niet te overzien’ 

Jelten: ‘Inderdaad kan beleggen op korte termijn tot daling van het vermogen leiden. Dat is het risico dat een klant neemt om te proberen op langere termijn een hoger rendement te behalen. Het verleden laat echter zien dat als je langer de tijd neemt, het vermogen na een periode van daling weer stijgt. Uiteraard biedt het verleden geen garantie voor de toekomst, maar als we naar langjarige grafieken kijken zien we een per saldo stijgende lijn met tussendoor dalingen. Het gaat er dus om dat de beleggingshorizon van de klant lang genoeg is om koersschommelingen op te vangen en op langere termijn juist vermogenswinst kan worden behaald.’ 

Misverstand 5: ‘Je krijgt weinig persoonlijke aandacht’ 

Jelten: ‘Wij kunnen ons werk als vermogensbeheerder alleen goed doen als we weten wie onze klanten zijn, wat hun wensen zijn, welk risico ze willen lopen en welke doelen ze met hun vermogen nastreven. Wil je klant worden, dan gaan we dus eerst uitgebreid in gesprek. Hoeveel rendement zou je willen halen in bijvoorbeeld tien jaar? En welk risico ben je bereid daarvoor te nemen? Op basis van dit gesprek inventariseren wij wat volgens ons het meest verstandig is. Als klant heeft u niet alleen bij de start, maar minimaal eens per jaar een persoonlijk gesprek met een van uw lokale vermogensbeheerders. Tussendoor kunt u altijd met hen bellen over de portefeuille. Zij bespreken ook met u of er wijzigingen zijn in bijvoorbeeld uw wensen of doelen en of er een aanpassing van het profiel, het mandaat of het belegde bedrag nodig is. Dat is juist heel persoonlijk.’ 

Misverstand 6: ‘Je weet nooit wat het rendement is’ 

Bij beleggen weet je nooit van tevoren welk rendement je maakt over een bepaalde periode. Dit is bij vermogensbeheer niet anders dan bij elke andere vorm van beleggen. Toch zullen banken hun klanten geen onrealistische rendementen voorspiegelen. ‘Het is niet in het belang van de bank om gouden bergen te beloven’, zegt Jelten. ‘Wij willen tevreden klanten en daarom werken wij met realistische rendementsprognoses.’ Blaauboer vult aan: ‘Hoeveel risico je kunt en wilt nemen met je geld is altijd leidend bij vermogensbeheer. Klanten kunnen een defensief profiel hebben – waarbij beleggingsrisico’s kleiner zijn – of een offensiever profiel, waarbij de risico’s wat groter zijn. Op basis van dit risicoprofiel maakt ABN AMRO een prognose wat een realistisch rendement is voor over vijf of tien jaar. Daarbij onderscheiden we drie scenario’s: een pessimistisch, een neutraal en een optimistisch scenario. Doordat wij deze scenario’s bespreken met de klant, kunnen we een beeld geven van het mogelijke rendement.’ 

Misverstand 7: ‘Zelf beleggen levert altijd meer op’ 

Er zijn nog altijd mensen die denken dat zelf beleggen altijd meer oplevert dan kiezen voor vermogensbeheer. Jelten: ‘Zelf beleggen kan een goede optie zijn, maar ik denk alleen voor mensen die kennis hebben over beleggen en zich verder willen verdiepen in beleggen. Daarnaast moet je als belegger je emoties kunnen beheersen. Bij vermogensbeheer betaal je iets meer kosten, zoals beheerkosten voor onze dienstverlening waarvan de hoogte afhangt van het risicoprofiel dat u kiest; maar je geld wordt dan belegd door professionals die alle ontwikkelingen op de voet volgen en een heel team achter zich hebben staan die onderzoek doen en advies geven.’ 

Vermogensbeheer bij ABN Amro 

Het begint met een goed gesprek. Wat zijn uw doelen? Past beleggen bij u? Waar streeft u naar met uw vrij belegbaar vermogen? En bovenal: welk risico wilt u daarvoor nemen? ABN AMRO bepaalt samen met u het risicoprofiel. Daarna wordt besproken wat voor soort belegger u wilt zijn. Hecht u veel waarde aan het milieu, de maatschappij en verantwoord ondernemen? Dan zou het zogenaamde ESG-mandaat goed bij u kunnen passen. Of wilt u liever een mandaat waarbij de focus meer ligt op dividend? ABN AMRO heeft vier verschillende mandaten. Uniek is daarbinnen het Impact Fondsen Mandaat. Binnen dat mandaat beleggen we alleen in bedrijven en projecten die positief bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de verenigde naties en een positieve impact hebben op milieu en maatschappij. Daarbij gaat het om bedrijven die niet alleen streven naar financieel rendement, maar ook naar sociaal en maatschappelijk rendement. Dat zijn dus bedrijven die echt een verschil willen maken voor een betere wereld van morgen. Uw vermogensbeheerder houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw portefeuille. Daarnaast kunt u in overleg uw mandaat en risicoprofiel altijd aanpassen.

Is vermogensbeheer wel of niet iets voor u? 

Vermogensbeheer is niet geschikt voor u als u:

  • Geen buffer heeft om te beleggen.
  • Geen risico wilt lopen met uw spaargeld.
  • Geen kosten voor vermogensbeheer wilt dragen. 
  • Zelf wilt beleggen. 
  • Het geld niet voor een langere periode kunt missen.

Vermogensbeheer is wel geschikt voor u als u…

  • Geld overheeft om te beleggen, naast een buffer voor onvoorziene uitgaven. 
  • Bereid bent risico te lopen. 
  • Kosten voor vermogensbeheer aanvaardt. 
  • Geen tijd kwijt wilt zijn aan zelf beleggen.
  • Het geld waarmee u wilt beleggen voor een langere periode kunt missen; de horizon hangt af van het risicoprofiel dat u kiest. 

Geïnteresseerd geraakt? Maak kennis met Vermogensbeheer bij ABN AMRO.

Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. 

Deel op social media