Direct naar de content
Dit artikel wordt u aangeboden door TenneT
De redactie van Het Financieele Dagblad draagt voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid.

Flexibiliteit: aanpassing en mogelijkheden

Flexibel vermogen is het vermogen om elektriciteit te leveren of te gebruiken op verschillende momenten. Organisaties die flexibel vermogen hebben kunnen profiteren van lagere stroomprijzen en eventueel geld verdienen op de elektriciteitsmarkt. Flexibel vermogen heeft waarde voor de markt. Dat betekent dat het voor een organisatie gunstig kan zijn om het elektriciteitsverbruik te veranderen en dit moeten wij met elkaar ook gunstig maken door de juiste positieve prikkels.

De businesscase voor investeringen in flexibel vermogen zal hopelijk verbeteren door de toenemende schommelingen in elektriciteitsprijzen. Het wordt dan het aantrekkelijker om te investeren in technieken om goedkope elektriciteit te kunnen benutten. Door elektriciteit op te slaan in warmte, in koude of in een batterij, en te gebruiken op een moment dat de prijzen juist hoog zijn, of door productie op de prijzen aan te passen. Om zowel vraag en aanbod te kunnen matchen als congestie te verminderen, is er meer flexibel vermogen nodig. En in de toekomst zal de behoefte aan flexibiliteit steeds groter worden omdat wij van een vraag gestuurd naar een aanbod gestuurd energiesysteem transformeren. Het is ook niet wenselijk om een vijfbaans snelweg aan te leggen wanneer de vierde en de vijfde baan een paar uur per jaar nodig zijn.

Het elektriciteitsnet zit steeds vaker vol. Netbeheerders investeren volop in de uitbreiding van het net, maar de aanleg daarvan gaat niet snel genoeg om de vraag naar transportcapaciteit bij te benen. De combinatie van groeiende fluctuaties in het energiesysteem versus een sterk toenemende vraag zorgt ervoor dat er veel meer elektriciteitstransport nodig is dan de huidige netten aan kunnen. Slimmer gebruik maken van de beschikbare netcapaciteit door te flexibiliseren is daarom van groot belang.

Nieuwe partijen vergroten hun kans op een aansluiting als zij bereid zijn om op verzoek van de netbeheerder het gebruik van het net op piekmomenten te beperken. 

Maar flexibiliteit gaat ook over je eigen leiderschap en je intellectuele en emotionele lenigheid. De aankomende jaren zullen van ons allemaal juist deze emotionele lenigheid vragen. Deze lenigheid kun je op een leuke manier oefenen. Ik heb dan ook een klein cadeautje voor jullie allemaal om jullie lenigheid te kunnen oefenen als kind kon ik hier uren mee spelen en naar kijken hoe je de veer op de juiste plek zet even aanduwt en dan gaat. Ik wens jullie een goede lunch.

Bekijk hier de aftermovie van de Energeia Energy Lunch 2024.

___________________________________________________________________________

Manon van Beek (TenneT): ‘Duty is calling, zo voel ik dat echt’

Manon van Beek (53), de ceo van netbeheerder TenneT, werkt keihard, maar alleen voor zaken die ertoe doen. Als jonge consultant moest ze een autofabrikant eens helpen de marge op te krikken. ‘Sorry, dacht ik, maar hier kom ik echt mijn bed niet voor uit.’

___________________________________________________________________________

Nieuwe ruimte op het net voor grootverbruikers elektriciteitsnet Zeeland, onvoldoende om de gehele wachtlijst op te lossen

Onderzoek van landelijk netbeheerder TenneT in samenwerking met regionale netbeheerder Stedin wijst uit dat door technische ingrepen en de inzet van flexibel vermogen, zoals batterijen, op een deel van het volle Zeeuwse elektriciteitsnet ruimte gemaakt kan worden voor partijen op de wachtlijst. Het merendeel van de klanten op de wachtlijst kan alsnog worden aangesloten. TenneT en Stedin nemen de komende weken contact op met de partijen op de wachtlijst over de impact op hun aanvraag. De netbeheerders werken overal aan verzwaring van het elektriciteitsnet en verwachten de complete wachtlijst stapsgewijs in de periode 2029-2035 definitief te kunnen wegwerken als zij de extra capaciteit op het net in gebruik nemen.

Onderstel ‘stopcontact’ TenneT voor windpark west Beta voor kust Egmond aan Zee geïnstalleerd

In opdracht van TenneT is het onderstel (jacket) voor het transformatorplatform Hollandse Kust (west Beta) in het afgelopen Pinksterweekend voor de Noord-Hollandse kust succesvol op de zeebodem geplaatst. Volgend jaar wordt daar de kant-en-klare bovenbouw (topside) op geïnstalleerd. Vervolgens kan windparkexploitant RWE/OranjeWind het windpark, dat over enkele jaren op zee wordt gebouwd, aansluiten op dit ‘stopcontact op zee’.

Samen werken aan een groenere toekomst

Samen met Alliander, Enexis, Gasunie en KPN zetten we onze terreinen en gebouwen in voor het versterken van de natuur en de biodiversiteit. Denk aan hoogspanningsstations en transformatorhuisjes. Dat is het resultaat van het Sectorakkoord Natuurinclusieve Infrastructuur dat deze partijen ondertekenen samen met MVO Nederland, Naturalis, de Vlinderstichting, Koninklijke NLingenieurs en de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorziening.

Uitvoeringsplan met beleidsmaatregelen moet leveringszekerheid na 2030 op peil houden

Tot en met 2030 blijft de leveringszekerheid van elektriciteit mede door goede verbindingen met het buitenland hoog. Na 2030 neemt de leveringszekerheid af. Dit blijkt uit onze Monitor Leveringszekerheid 2024.

TenneT verwacht lichte daling transportkosten in 2025

Op basis van een eerste prognose verwacht TenneT volgend jaar een daling van 2% van de transportkosten hoogspanning (HS) en een daling van 12% van de transportkosten extrahoogspanning (EHS). Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat het TenneT aandeel op de jaarrekening voor elektriciteit daalt van EUR 124 in 2024 naar EUR 119 in 2025. Voor een klein mkb-bedrijf daalt het TenneT aandeel van EUR 776 in 2024 naar EUR 742 in 2025. Deze kosten worden indirect via de regionale netbeheerder aan TenneT betaald.

TenneT gaat voor reductie broeikasgassen

TenneT brengt elektriciteit naar 43 miljoen gebruikers in Nederland en Duitsland. Als beheerder van het hoogspanningsnet zijn en voelen we ons verantwoordelijk voor 25.000 kilometer aan hoogspanningslijnen en een groene energietoekomst voor iedereen. Ons Climate Transition Plan schetst nu de routekaart naar die toekomst. TenneT neemt stappen om onder meer de uitstoot van schadelijke broeikasgassen flink terug te schroeven. Daarbij houden we oog voor veiligheid en leveringszekerheid van elektriciteit.

Groen licht voor investeringsplannen netbeheerders

De Nederlandse netbeheerders hebben vandaag hun definitieve investeringsplannen gepubliceerd. De komende jaren staan onverminderd in het teken van grootschalige investeringen om de energienetten klaar te maken voor de duurzame toekomst, zowel op land als op zee.

TenneT en Gasunie lanceren Nationaal Energie Dashboard

Samen met Gasunie lanceerden we vandaag (21 maart) het Nationaal Energie Dashboard, met onze partners de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en het Nationaal Klimaat Platform (NKP). Het dashboard verstrekt inzichten en gegevens over energieopwek, energiegebruik en CO2-uitstoot.

Tempo in netuitbreiding – kabels leggen naar dubbele snelheid

Netuitbreiding is van groot belang voor de energietransitie. Een steeds groter deel van de 110 en 150 kV- verbindingen gaat ondergronds gelegd worden (verkabeling). Met de huidige technieken maken we onvoldoende tempo. TenneT is daarom samen met samenwerkingspartners ‘nieuwe’ manieren van werken aan het verkennen: kabels aanleggen met sleufloze technieken.

Deel op social media