Direct naar de content
Dit artikel wordt u aangeboden door Mogelijk Vermogensgids
De redactie van Het Financieele Dagblad draagt voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid.

9 slimme dingen om te doen met uw vermogen

U hebt uw bedrijf verkocht en ineens hebt u een mooi bedrag op uw rekening. Een vermogen waar u hard voor hebt gewerkt, vaak met bloed, zweet en tranen. Nu is het tijd om uw geld aan het werk te zetten. Maar hoe? We selecteerden negen mogelijkheden, inclusief de voor- en nadelen. Uiteraard hangt de ideale mix af van uw persoonlijke situatie.

1. Vastgoed

Beleggen in vastgoed is: het kopen en exploiteren van onroerend goed zoals woningen, commerciële panden of grond op eigen naam, met als doel om daarmee rendement te maken. Beleggen in vastgoed is een veelgebruikte manier om als investeerder passief inkomen te genereren (huurinkomsten) en over de jaren heen te profiteren van waardestijging. Direct beleggen in vastgoed in eigendom vereist doorgaans wel een aanzienlijke kapitaalinvestering (of lening) voor de aankoop van het onroerend goed en brengt verantwoordelijkheden met zich mee zoals onderhoud, huurbeheer, verduurzaming en leegstandsrisico’s. Naast vastgoed in eigendom zijn er ook veel andere manieren van beleggen in vastgoed, elk met hun eigen voordelen en beperkingen.

Voordelen

 • Regelmatige inkomsten uit huur.
 • Potentiële waardestijging van het onroerend goed.
 • Belastingvoordelen zoals afschrijvingen en hypotheekrenteaftrek.

Nadelen

 • Hoge kapitaalinvestering vereist.
 • Onderhoudskosten en risico’s van leegstand.
 • Niet liquide, moeilijk snel te verkopen.

2. Aandelen

‘Naar de beurs’, dat is kort gezegd waar beleggen in aandelen voor staat. Daarbij koopt u op een aandelenmarkt een deel van het eigendom van een bedrijf en krijgt u als mede-eigenaar van dat bedrijf recht om te delen in de winst (dividend) én in de waardegroei van dat bedrijf. Zo kunt u als investeerder profiteren van de groei van specifieke bedrijven, sectoren en markten. Via beursfondsen kunt u ook beleggen in mandjes van verschillende soorten aandelen. Daarbij kan spreiding binnen zo’n fonds zorgen voor meer stabiliteit, waardoor uitschieters naar boven en naar beneden worden gedempt. Algemeen kun je zeggen dat beleggen in aandelen vraagt om kennis van de markt, inzicht in positie en groeipotentieel van bedrijven, sectoren of markten en enige koelbloedigheid. Want het kan in aandelenland flink stormen.

Het kan in aandelenland flink stormen

Voordelen

 • Potentieel hoog rendement op lange termijn.
 • Diversificatiemogelijkheden
 • Liquide, makkelijk verhandelbaar

Nadelen

 • Volatiliteit en risico’s van koersschommelingen.
 • Mogelijk gebrek aan directe invloed op bedrijfsbeslissingen.
 • Vereist kennis van de markt en risicomanagement.

3. Obligaties

Zoekt u minder risico en meer rust, en neemt u daarbij genoegen met wat minder rendement? Dan kan beleggen in obligaties een goede keuze zijn. Daarbij leent u als investeerder geld uit aan een overheidsinstantie of een bedrijf in ruil voor periodieke rentebetalingen en terugbetaling van het geleende bedrag op een vooraf bepaalde datum. Obligaties worden beschouwd als een vastrentende belegging, omdat ze een vast inkomen genereren in de vorm van rente. Ze worden vaak gezien als een minder risicovolle investering dan aandelen. Obligaties zijn onderhevig aan renteschommelingen en kredietrisico, afhankelijk van de financiële gezondheid van de uitgevende instantie. En: doordat de valutawaarde van een obligatie fixed is, verliezen ze in tijden van hoge inflatie snel waarde.

Voordelen

 • Stabiele inkomstenstroom.
 • Vaste rente, vast moment van terugbetalen.
 • Diverse opties voor looptijden en risiconiveaus.

Nadelen

 • Beperkt groeipotentieel in vergelijking met aandelen.
 • Gevoelig voor renteschommelingen en inflatie.
 • Afhankelijk van de kredietwaardigheid van de emittent, de uitgever van een obligatie.

4. Private equity

Beleggen in private equity is het investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven met groeipotentieel, zoals start-ups, groeibedrijven of bij herkapitalisatie van bestaande bedrijven. Deze investeringen worden meestal gedaan door private-equityfondsen die geld van investeerders verzamelen en dit gebruiken om direct in bedrijven te investeren. Het doel is om waarde toe te voegen aan deze bedrijven door actief betrokken te zijn bij strategische besluitvorming en operationele verbeteringen, en vervolgens een rendement te behalen door de verkoop van hun belang na een aantal jaren. Beleggen in private equity vereist vaak een lange beleggingshorizon en kennis van de industrieën waarin wordt geïnvesteerd. Met name ondernemers die het ondernemen niet kunnen laten, zie je na de verkoop van hun bedrijf terug in private equity.

Voordelen

 • Mogelijkheid om te investeren in innovatieve bedrijven.
 • Potentieel voor hoog rendement bij succesvolle exits.
 • Actieve betrokkenheid en invloed op bedrijfsbeslissingen.

Nadelen

 • Langdurige investering met beperkte liquiditeit.
 • Hoog risico vanwege de onzekere aard van start-ups en private bedrijven.
 • Vereist gespecialiseerde kennis en due diligence.

5. Grondstoffen

Beleggen in grondstoffenhandel omvat het kopen en verkopen van fysieke grondstoffen zoals goud, zilver, olie, landbouwproducten en meer (denk aan lithium en kobalt), of het handelen in grondstoffenfutures en -opties op de markt. Investeerders kunnen zo profiteren van prijsschommelingen in grondstoffenmarkten door op de juiste momenten te kopen en verkopen. Grondstoffen vallen net als vastgoed in de categorie real assets die doorgaans beter bestand zijn tegen inflatie en valutarisico’s. In de beleggingsportefeuille spelen grondstoffen een belangrijke rol vanwege hun lage correlatie met traditionele activaklassen. Echter, beleggen in grondstoffen brengt specifieke risico’s met zich mee, zoals marktspecifieke schommelingen, geopolitieke spanningen en kosten voor opslag en transport.

Voordelen

 • Diversificatie van het portfolio.
 • Hedge tegen inflatie en valutarisico’s.
 • Mogelijkheid om te profiteren van schommelingen in grondstoffenprijzen.

Nadelen

 • Gevoelig voor marktspecifieke risico’s zoals aanbodschommelingen en geopolitieke spanningen.
 • Beperkt groeipotentieel in vergelijking met andere activaklassen.
 • Kosten en opslagkosten voor fysieke grondstoffen.

6. Crypto en blockchain

Had u een jaar geleden een miljoen gestoken in Bitcoin, dan was u nu spekkoper: na een flinke dip steeg de waarde van de bekendste en grootste cryptomunt in de tussenliggende twaalf maanden weer sterk: van € 25.707 op 1 april 2023 tot € 64.488 exact een jaar later. Met uw miljoen van toen had u op afgelopen April Fools’ Day € 2.508.562 gehad. Lang niet gek. Maar wat zijn dat nou eigenlijk, crypto en blockchain? Het zijn digitale munten en de onderliggende technologie. Cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum worden gebruikt als ruilmiddel voor transacties en voor de opslag van waarde. Blockchain is de gedecentraliseerde, gedistribueerde grootboektechnologie die ten grondslag ligt aan cryptovaluta: die maakt transacties veilig en transparant door middel van cryptografie en consensusalgoritmen, zonder tussenkomst van een centrale autoriteit zoals een bank, toezichthouder of overheid. Door te beleggen in crypto kunt u profiteren van de groeiende acceptatie van digitale valuta en slimme blockchaintoepassingen. Risico’s zijn er ook: de waarde van crypto is nogal volatiel, er is nog weinig heldere regelgeving en er blijft een ‘bubbelrisico’.

Door te beleggen in crypto kunt u profiteren van de groeiende acceptatie van digitale valuta

Voordelen

 • Hoog groeipotentieel in opkomende technologieën.
 • Diversificatie van het portfolio.
 • Decentrale en transparante aard van blockchain.

Nadelen

 • Extreme volatiliteit en speculatieve aard van cryptovaluta.
 • Reguleringsrisico’s en onzekerheid over toekomstige wetgeving.
 • Technische complexiteit en beveiligingsrisico’s.

7. Alternatieve investeringen

Hieronder valt een breed scala aan soorten beleggingsobjecten buiten de gebruikelijke categorieën van aandelen, obligaties en vastgoed. Hierbij kunt u onder meer denken aan investeringen in kunst, wijn, whisky, zeldzame metalen en meer. Het doel van alternatieve investeringen is vaak om diversificatie te bieden en rendement te behalen buiten de traditionele markten. Ze kunnen ook mogelijkheden bieden voor hogere rendementen, lagere correlatie met traditionele activaklassen en bescherming tegen inflatie. Echter, alternatieve investeringen hebben soms een hoge instapdrempel (denk aan een Van Gogh of Rembrandt). Kunstwerken en fusten wijn of flessen exclusieve whisky kunnen beschadigd raken en verloren gaan, of als gevolg van marktinvloeden in waarde dalen. En: als u ze niet verkocht krijgt, zit uw vermogen erin vast.

Voordelen

 • Potentieel hoge rendementen en diversificatie.
 • Lage correlatie met traditionele markten.
 • Emotionele waarde en esthetisch genot bij investeringen, zoals kunst.

Nadelen

 • Subjectieve waardebepaling en illiquiditeit bij sommige activa.
 • Veel kennis, expertise en netwerken nodig voor succesvol investeren.
 • Risico van waardevermindering en marktvolatiliteit.

8. Business angel investing

Hebt u de zaak verkocht, maar bent u nog niet klaar met ondernemen? Veel ondernemers vinden het maar wat leuk om hun vermogen en hun ervaring en netwerk heel concreet in te zetten voor jonge starters met een gouden idee. Deze angel investors of venture capitalists steken hun geld en hun kennis heel direct en hands-on in deze veelbelovende groeidiamantjes. Ze helpen de jonkies om hun business te bouwen, en delen naar rato mee in de waardegroei bij een exit, zoals een beursgang of overname. Als business angel moet je zo’n start-up goed analyseren, inclusief de financiële prestaties, het groeipotentieel in de nationale en internationale markt, de SWOT’s én – wellicht het allerbelangrijkst – de goede klik met de jonge ondernemers zelf. Een ideale optie voor ondernemers met een rijk netwerk die zich graag opwerpen als coach van jong businesstalent, en die er ook niet bang voor zijn om hun inleg te verliezen.

Voordelen

 • Potentieel voor hoog rendement bij succesvolle exits.
 • Actieve betrokkenheid en invloed op bedrijfsbeslissingen.
 • Mogelijkheid om te investeren in innovatieve ideeën en ondernemers.

Nadelen

 • Hoog risico vanwege de onzekere aard van start-ups.
 • Langdurige investering met beperkte liquiditeit.
 • Vereist gespecialiseerde kennis, netwerken en due diligence.

9. Sparen

Sparen zat de afgelopen jaren niet bepaald in de lift. Door de lage (en tijdelijk zelfs negatieve) rentes en de hoge inflatie boerden spaarders stevig achteruit. Toch is sparen nog altijd een veilige manier om geld liquide te houden. Voor als u bijvoorbeeld eindelijk die mooie cabrio wilt kopen, die verbouwing wilt kunnen aftikken, die wereldreis wilt maken of dat mooie bedrag aan uw kinderen schenken. Sparen kan op spaarrekeningen, deposito’s en andere rentegebaseerde instrumenten, vaak vrij opneembaar of met een korte looptijd. Toegegeven: de kans is gering dat u met sparen méér krijgt dan u aan inflatie en box 3-vermogensbelasting inlevert. Maar dat is een kleine prijs die u betaalt om uw geld direct paraat te houden voor dingen die u graag doet. En daar ging het om, nietwaar?

Voordelen

 • Veiligheid: spaarrekeningen bieden een gegarandeerde kapitaalbescherming.
 • Liquiditeit: geld op spaarrekeningen is gemakkelijk toegankelijk voor onvoorziene uitgaven.
 • Eenvoud: spaarrekeningen vereisen doorgaans minimale betrokkenheid en zijn gemakkelijk te beheren.

Nadelen

 • Lage rendementen: in de huidige markt bieden spaarrekeningen vaak lage rentetarieven, wat resulteert in beperkte rendementsmogelijkheden.
 • Inflatierisico: de reële waarde van het gespaarde kapitaal kan worden aangetast door inflatie, vooral wanneer de rentetarieven lager zijn dan de inflatie.
 • Geen groeipotentieel: op een spaarrekening groeit uw geld nooit sneller dan vooraf is afgesproken.