Direct naar het hoofdmenu Direct naar de content
Dit artikel wordt u aangeboden door Philips
De redactie van Het Financieele Dagblad draagt voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid.

Dit zijn de technologietrends in de gezondheidszorg

Het personeelstekort in de gezondheidszorg heeft de afgelopen jaren een crisisniveau bereikt en houdt naar verwachting ook dit jaar aan. Organisaties worden daardoor gedwongen om meer te doen met minder. Deze tien technologische trends in de gezondheidszorg laten zien hoe innovaties op het gebied van AI, virtuele zorg en andere gebieden een verschil kunnen maken door zorgprofessionals, patiënten en de maatschappij als geheel van dienst te zijn.

1. AI-gestuurde workflowautomatisering en -optimalisatie

Organisaties in de gezondheidszorg hebben te kampen met een aanhoudend personeelstekort en passen daarom hun personeelsstrategieën aan om talent aan te trekken en te behouden. Door meer flexibiliteit te bieden aan professionals in de gezondheidszorg die op zoek zijn naar een beter evenwicht tussen werk en privé. Ze wenden zich ook steeds vaker tot automatisering en AI als een manier om routinetaken en metingen te versnellen en zo de druk op zorgprofessionals te verlichten.

Bij diagnostische beeldvorming bijvoorbeeld kan de integratie van AI in CT-systemen de meest tijdrovende stappen van radiologen automatiseren, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan de patiënt. De op AI-gebaseerde reconstructie wordt dan gebruikt om de hoge beeldkwaliteit te leveren die radiologen nodig hebben om een nauwkeurige diagnose te stellen. AI kan ook de complexiteit van cardiovasculaire echografie wegnemen door middel van volledige 3D kwantificering en modellering van het hart en andere geautomatiseerde metingen. Dit helpt echografisten om beelden op de juiste manier te verkrijgen en te analyseren, terwijl artsen betere en efficiëntere cardiale zorg kunnen bieden.

In de komende jaren krijfgt automatisering een verdere impuls door de opkomst van generatieve AI in de gezondheidszorg. Uit een recent onderzoek van Bain & Company blijkt dat leiders in de gezondheidszorg de grootste kortetermijnkansen van generatieve AI zien in het verminderen van de administratieve lasten voor het personeel en het verbeteren van de operationele efficiëntie [1]. Enkele van de meest veelbelovende toepassingen zijn geautomatiseerde documentatie en samenvattingen van patiëntbezoeken – dit alles maakt tijd vrij voor artsen om zich te richten op taken met een hogere waarde.  

2. Virtuele samenwerking om tekorten aan personeel en expertise aan te pakken

Een technologische trend in de gezondheidszorg die hand in hand gaat met automatisering is het gebruik van virtuele samenwerking om de impact van personeelstekorten en expertisetekorten op te vangen. De verwachte groei op dit gebied heeft als bijkomend voordeel dat de toegang tot zorg in afgelegen en landelijke gebieden wordt verbeterd, waar vaak een tekort is aan gespecialiseerd personeel.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de radiologische commandocentra. Dit cloudgebaseerde hub-en-spoke model maakt virtuele ondersteuning mogelijk van deskundige beeldvormingstechnologen aan hen minder ervaren of gespecialiseerde collega’s op afgelegen locaties, terwijl de patiënt op de scannerstafel ligt. Op dezelfde manier kan real-time virtuele samenwerking bij echografie de reikwijdte van specialistische zorg vergroten door artsen in staat te stellen op afstand te communiceren met hun team en met patiënten, ongeacht of ze zich in een ziekenhuis, kliniek of extern satellietkantoor bevinden. In beide gevallen kan virtuele samenwerking helpen om expertise breder beschikbaar te maken, zodat in het hele zorgsysteem dezelfde zorgstandaard wordt bereikt.

Tele-intensieve (of tele-ICU) programma’s zullen ook aan populariteit blijven winnen, waarbij zorgverleners steeds meer op zoek zijn naar een naadloze integratie van virtuele zorg om de zorg aan het bed te verbeteren. Intensivisten en verpleegkundigen op afstand – bijgestaan door AI-bewakingstechnologie – kunnen de druk op het personeel op locatie verlichten en hen aanvullen in plaats van vervangen.

Omdat de beroepsbevolking in de gezondheidszorg blijft vergrijzen, creëren dergelijke virtuele samenwerkingsmodellen nieuwe carrièrepaden voor oudere en ervaren zorgprofessionals. Ze kunnen hun jongere collega’s op afstand begeleiden en waardevolle kennis en expertise behouden die anders verloren zou kunnen gaan nu meer artsen ervoor kiezen om vervroegd met pensioen te gaan en meer verpleegkundigen zeggen dat ze van plan zijn de gezondheidszorg te verlaten.

3. Geïntegreerde diagnostiek die multidisciplinaire samenwerking ondersteunt

Met de explosieve toename van diagnostische gegevens die via verschillende bronnen worden verzameld – van beeldvorming tot digitale pathologie en genetica – is het samenbrengen van al deze gegevens op een zinvolle manier essentieel geworden voor artsen om een nauwkeurige diagnose en een behandelplan op maat van de patiënt te kunnen leveren. Vandaag de dag zijn deze gegevens echter vaak verspreid over verschillende systemen.

Dankzij de vooruitgang op het gebied van geïntegreerde diagnostiek kunnen verschillende specialisten in de gezondheidszorg gemakkelijker patiëntgegevens uitwisselen, waardoor ze efficiënter en effectiever kunnen samenwerkenDankzij de vooruitgang op het gebied van geïntegreerde diagnostiek kunnen verschillende specialisten in de gezondheidszorg gemakkelijker patiëntgegevens uitwisselen, waardoor ze efficiënter en effectiever kunnen samenwerken. Zie het als het creëren van een gedeelde ‘cockpit’ die relevante gegevens uit verschillende domeinen samenbrengt – in een leverancier agnostische digitale omgeving – om een tijdige en accurate diagnose voor de patiënt te ondersteunen.

Voor kankerpatiënten betekent dit bijvoorbeeld dat hun kanker nauwkeuriger gediagnosticeerd en behandeld kan worden in een vroeg stadium, wanneer ze meer kans hebben op gunstige behandelresultaten. Verschillende specialisten krijgen ook meer inzicht in hoe consistent hun bevindingen met elkaar zijn, wat een continue feedbackloop creëert die kan helpen om diagnostische processen verder te optimaliseren.

4. Verbeterde interoperabiliteit voor betere monitoring en zorgcoördinatie

Interoperabiliteit is een blijvende uitdaging in de gezondheidszorg, die voortkomt uit de complexe en gefragmenteerde aard van de meeste IT- en gegevensinfrastructuren in de gezondheidszorg. In het Philips Future Health Index 2023 rapport noemden leiders in de gezondheidszorg dit als een van de vier belangrijkste succesfactoren voor het bieden van nieuwe manieren van zorgverlening waarbij persoonlijke en virtuele zorg in verschillende settings worden geïntegreerd.

Om ervoor te zorgen dat deze trend uiteindelijk de belofte van betere zorgcoördinatie inlost, moeten leveranciers van zorgtechnologie een open ecosysteembenadering hanteren die gegevens uit silo’s bevrijdt. Op het gebied van patiëntmonitoring zijn de gegevens van leveranciers van medische apparatuur van oudsher in silo’s ondergebracht, waardoor artsen de moeizame taak hebben om meerdere bronnen te raadplegen om een volledig klinisch beeld van de patiënt te krijgen. De inefficiëntie die veroorzaakt wordt door dit onsamenhangende proces kan van invloed zijn op het vermogen van artsen om tijdig diagnoses te stellen en patiënten te behandelen.

Nieuwe interoperabiliteitsmogelijkheden kunnen ongelijksoortige medische apparaten en systemen samenbrengen in één interface om een uitgebreid overzicht te krijgen van de toestand van een patiënt. Dit stelt zorgverleners in staat om overal in het ziekenhuis met vertrouwen behandelingsaanbevelingen te doen en verlicht de druk die wordt veroorzaakt door een overdaad aan informatie. Recente innovaties zoals de Visual Patient Avatar kunnen extra inzichten verschaffen door cruciale maar complexe patiëntgegevens te vertalen naar een eenvoudig te begrijpen weergave.

5. Vroegtijdige risicodetectie en interventie op basis van voorspellende analyses

Voorspellende analyses zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een van de veelbelovende technologische trends in de gezondheidszorg. Door operationele en klinische inzichten af te leiden uit real-time en historische gegevens, kan predictive analytics zorgverleners helpen de efficiëntie te verbeteren en preventief te handelen. Uit het Philips Future Health Index 2023 rapport blijkt dat 39% van de leiders in de gezondheidszorg van plan is om te investeren in AI om uitkomsten te voorspellen, tegenover 30% in 2021.

Nu al helpt voorspellende analyse zorgverleners bij het voorspellen en beheren van patiëntenstromen, waardoor ze personeel en middelen kunnen inzetten waar ze het hardst nodig zijn. Deze mogelijkheden zijn van vitaal belang gebleken in tijden van crisis (zoals de COVID-19 pandemie) en worden nu een steunpilaar van data-gestuurde ziekenhuisactiviteiten. Door medische apparatuur zoals MR-scanners continu te monitoren, kunnen voorspellende analyses ook helpen identificeren wanneer bepaalde hardware onderdelen onderhoud of vervanging nodig hebben. Hierdoor kan 30% van de servicegevallen worden opgelost voordat de apparatuur uitvalt, waardoor vermijdbare verstoringen van de gezondheidszorg worden voorkomen.

Op dezelfde manier kunnen voorspellende analyses in de klinische wereld helpen bij het vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico’s voor patiënten op basis van vitale functies en andere patiëntgegevens. Deze mogelijkheden kunnen van onschatbare waarde zijn in de acute zorg, waar het leven van een patiënt kan afhangen van tijdige interventie. Voorspellende analyses kunnen ook helpen om patiënten thuis in de gaten te houden, via monitoring op afstand. Eén studie liet bijvoorbeeld zien hoe het gebruikt kan worden om levensbedreigende hartritmestoornissen te voorspellen. Door vroegtijdige risicodetectie kan predictive analytics een verschuiving van reactieve naar preventieve zorg mogelijk maken, wat uiteindelijk resulteert in betere resultaten voor de patiënt.

6. Technologie gebruiken om gezondheidsverschillen aan te pakken

Miljarden mensen over de hele wereld hebben nog steeds geen toegang tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben, en zelfs in landen met goed gefinancierde gezondheidszorgstelsels neemt de ongelijkheid op gezondheidsgebied toe. De behoefte aan een rechtvaardigere en duurzamere gezondheidszorg is nog nooit zo dringend geweest.
 
Door de druk om gezondheidsverschillen aan te pakken, kijken leiders steeds vaker naar gezondheidszorgtechnologie om veel van de meest dringende hiaten in de gezondheidszorg op te vullen en tegelijkertijd de impact van de industrie op het milieu te verminderen. Samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het bevorderen van kansengelijkheid in de gezondheidszorg zijn essentieel om technologische innovaties zo in te zetten dat de belofte van digitale transformatie om de zorg te verbeteren wordt ingelost – vooral voor mensen in gemarginaliseerde en achtergestelde gemeenschappen.

De recente samenwerking van Philips met Emory University is een voorbeeld van hoe technologie kan worden gebruikt om gezondheidsverschillen aan te pakken. Met behulp van Philips Lumify Handheld Ultrasound en de Philips HeartStart AED helpt het Farm Worker Family Health Program de toegang tot gezondheidszorg uit te breiden naar de vitale en kwetsbare populatie van landarbeiders in Georgia. In een andere samenwerking met Heart of Australia brengt een mobiel ‘ziekenhuis op wielen’ diagnostische beeldvormingsdiensten, zoals röntgenfoto’s en CT-scans, naar moeilijk bereikbare afgelegen gebieden. En dankzij een samenwerking met het Roswell Park Comprehensive Cancer Center in New York biedt een vergelijkbare mobiele oplossing levensreddende kankerscreening aan mensen die daar anders geen toegang toe hebben.

Technologiebedrijven in de gezondheidszorg zullen in de toekomst moeten innoveren op manieren die een rechtvaardigere en duurzamere gezondheidszorg opleveren – niet alleen voor sommigen, maar voor iedereen. Om dit doel te bereiken is een nieuw niveau van samenwerking tussen sectoren nodig.

7. Slimme technologie die helpt bij het instellen – en behouden – van gezonde routines

Meer dan vijftien jaar geleden maakte draagbare, aanpasbare technologie in de vorm van smartwatches gezondere fysieke routines populair, en de grote verscheidenheid aan steeds geavanceerdere slimme gezondheidsapparaten op de markt – nu controleren ze zelfs de vitale functies van de drager [1,2] – laat zien dat mensen gezondheidstechnologieën blijven willen die naadloos in hun leven passen en zijn afgestemd op hun veranderende behoeften en voorkeuren.

In 2024 verwachten we dat de gezondheidstechnologietrend zich verder zal uitbreiden en gezonder gedrag zal stimuleren


In 2024 verwachten we dat deze gezondheidstechnologietrend zich verder zal uitbreiden en gezonder gedrag zal stimuleren, bijvoorbeeld door mensen te helpen zich aan de mondverzorging te houden en door de groei en ontwikkeling van kinderen beter in de gaten te houden. Het is een verschuiving naar een wereld waarin mensen de middelen hebben om potentiële gezondheidsproblemen te voorspellen en te voorkomen.

Het is bijvoorbeeld goed gedocumenteerd [3] dat mondgezondheid cruciaal is voor de algehele gezondheid. Hoewel mensen steeds meer controle willen hebben over hun eigen welzijn, zijn er hiaten in zowel hun kennis als hun dagelijkse inzet voor een goede mondhygiëne, en ze hebben hulp nodig op hun weg. Elektrische tandenborstels die synchroniseren met AI-toepassingen kunnen poetsgegevens verzamelen en persoonlijke aanbevelingen doen om de routines van gebruikers te verbeteren.

Net als bij mondverzorging is zwangerschap en ouderschap een gebied waar gezondheidstechnologie geen vervanging is voor de noodzakelijke persoonlijke behandeling, maar technologieën zoals mobiele apps kunnen wel handige toegang bieden tot bruikbare informatie, plus de eenvoudige geruststelling dat alles goed gaat – omdat het verminderen van stress ook deel uitmaakt van gezond blijven. De Philips Pregnancy+ app wordt bijvoorbeeld gebruikt door het Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) in de VS om aanstaande moeders toegang te geven tot tijdige gezondheidsvoorlichting en trajecten om in contact te komen met lokale hulpbronnen en zorgverleners.

8. De impact van IT in de gezondheidszorg op het milieu aanpakken

Zoals de bovenstaande trends in gezondheidszorgtechnologie laten zien, biedt digitalisering enorme mogelijkheden voor een effectievere en efficiëntere zorgverlening. Door klinische beslissingsalgoritmen en voorspellende analyses toe te passen, kunnen we bijvoorbeeld gegevens gebruiken om gepersonaliseerde, bruikbare inzichten te leveren, zoals acute zorgteams waarschuwen voor potentiële problemen of gezond gedrag aanmoedigen via app-gebaseerde coaching.

Digitale oplossingen zijn bij uitstek schaalbaar en ondersteunen zo bredere preventie, verbeterde triage en lagere zorgkosten, waardoor een verschuiving mogelijk wordt van hulpbronintensieve klinische settings naar goedkopere settings en thuis. En voor de 3,5 miljard mensen in de wereld die momenteel geen toegang hebben tot gezondheidszorg, kan digitale zorgtechnologie de toegang tot broodnodige duurzame zorgmodellen uitbreiden.

Maar aan al deze ‘digitale goedheid’ hangt een prijskaartje. Niet minder dan 30% van de wereldwijde gegevens wordt gegenereerd door de gezondheidszorg [4]. En met 36% is de verwachte groei van gegevens uit de gezondheidszorg in de periode 2018-2025 sneller dan welk ander gegevenstype dan ook [5]. Het positieve is dat onderzoek [6] uitwijst dat de besparingen op middelen die IT oplevert opwegen tegen de toename van de voetafdruk die wordt veroorzaakt door de inzet van die technologie – bijvoorbeeld door over te stappen op de cloud. Maar om deze besparingen te blijven realiseren, moet de gezondheidszorg zich richten op het bouwen van duurzame digitale infrastructuur, waaronder koolstofvrije cloud-oplossingen, het gebruik van circulaire hardware en de ontwikkeling van duurzame software.

Bemoedigend is dat we een groeiende trend zien – die zich voortzet in 2024 en daarna – waarbij zorgtechnologiebedrijven, zorgsystemen, leveranciers en andere belanghebbenden de handen ineenslaan om ervoor te zorgen dat we de juiste beslissingen nemen om de milieu-impact van IT in de gezondheidszorg te verminderen voor een duurzame toekomst.

9. Groene inkoop transformeert het landschap van de gezondheidszorgtoelevering

In reactie op de dringende noodzaak om de gezondheidszorg te decarboniseren, zien we een duidelijke trend van bedrijven in de gezondheidstechnologie, gezondheidssystemen en andere belanghebbenden die duurzame werkwijzen stimuleren in elk deel van de gezondheidswaardeketen – inclusief operaties, innovatie, service en levering. Een van de meest impactvolle duurzaamheidstransformaties vindt plaats op het gebied van inkoop.

Mede aangewakkerd door de aanzienlijke uitbreiding van ESG-openbaarmakingsvereisten over de hele wereld, zal groene inkoop de komende jaren steeds meer het landschap van de gezondheidszorgtoelevering veranderen. We verwachten dat meer inkoopafdelingen prioritaire beoordelingscriteria zullen aannemen, zoals die ontwikkeld door Philips, bij het inkopen van medische apparatuur en gezondheidstechnologieoplossingen:

  1. Zorg ervoor dat leveranciers hun milieueffect rapporteren en een plan hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
  2. Richt je op circulariteit voor gezondheidstechnologieproducten en -oplossingen
  3. Vereis transparantie van leveranciers over de prestaties van producten en EcoDesign voor producten en apparatuur
  4. Vereis van leveranciers om aan te tonen hoe digitale aanbiedingen decarbonisatie en dematerialisatie ondersteunen door middel van optimalisatie van middelen en workflow-efficiëntie
  5. Vereis van leveranciers dat ze hun sociale impact openbaar rapporteren

Vooruitkijkend zullen de aanneming van dergelijke duurzame inkoopcriteria noodzakelijke strategieën zijn voor gezondheidssystemen en overheden die hopen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies te beperken, terwijl ze de menselijke gezondheid beschermen en de gezondheidsgelijkheid bevorderen.

10. Samenwerken om de impact van de gezondheidszorg op de planeet te verminderen

Gezondheidssystemen maken deel uit van een bredere waardeketen – van extractieve industrieën stroomopwaarts tot operaties, logistiek, gebruiksfase en einde-gebruiksfase stroomafwaarts – die invloed heeft op biodiversiteit via landgebruik conversie, vervuiling, consumptie en emissies.

Met de wijdverspreide erkenning van het effect van milieugezondheid op de menselijke gezondheid, zien we een voortdurende trend van gezondheidssystemen die actief strategieën aannemen om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Bijvoorbeeld: overschakelen naar resource-efficiënte gezondheidstechnologie en slimme digitale oplossingen, of het aannemen van op wetenschap gebaseerde doelen voor emissiereductie – het laatste verplicht voor alle bedrijven van $1 miljard of meer in Californië tegen 2025.

Toch kunnen bredere natuurlijke risico’s over het hoofd worden gezien als organisaties hogere financiële impact zien van klimaatrisico’s dan bijvoorbeeld van ontbossing of wateronttrekking. Het laatste heeft directe gevolgen voor de volksgezondheid. Daarom verwachten we een toenemende trend naar de adoptie van ‘natuurlijk kapitaalboekhouding’ om betere besluitvorming te ondersteunen rond het beheer van het gebruik van hulpbronnen, en meer bedrijven die zich committeren aan op wetenschap gebaseerde doelen voor de natuur. Bij Philips hebben we een programma ontwikkeld om de ecologische waarde van onze productiefaciliteiten te verbeteren.

In februari 2022 meldde Morgan Stanley: “De groeiende watercrisis zal ongetwijfeld vereisen dat vrijwel alle industrieën hun watergebruik heroverwegen.” Philips is geen waterintensief bedrijf. Echter, met een aantal van onze productielocaties gevestigd in waterstressgebieden, hebben we ook een programma gestart om ons totale waterverbruik met 5% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019.

Op planetaire schaal mag de biodiversiteitsvoetafdruk van een individuele organisatie niet enorm zijn. Maar in tegenstelling tot emissies, waar individuele verminderingen direct effect hebben, is ecosysteemregeneratie effectiever als ruimtelijk gefragmenteerde initiatieven worden geïntegreerd. Vooral op dit gebied is samenwerking over de waardeketen essentieel.

Bronnen:
[1] Bain & Company. Getting the most out of generative AI in healthcare. https://www.bain.com/insights/getting-the-most-out-of-generative-ai-in-healthcare/
[2] Soon S, Svavarsdottir H, Downey C, et al. Wearable devices for remote vital signs monitoring in the outpatient setting: an overview of the field. BMJ Innovations. 2020.
[3] Keslar, Linda. How Your Smartwatch Could Help Unlock Secrets of Disease. WebMD. 2023.
[4] World Health Organization. World Health Assembly Resolution paves the way for better oral health care. 2021.
[5] RBC Capital Markets. The healthcare data explosion
[6] Health Care Without Harm (2019). Health care’s climate footprint: How the health sector contributes to the global climate crisis and opportunities for action (p.22). https://noharm-global.org/documents/health-care-climate-footprint-report